Locatie dag 1: op de boerderij bij de broer en schoonzus van Mia in Marknesse

Locatie dag 2 en 3: SuyderZee

Second shooter dag 2: Esther Malmberg